Stránka 1 z 5  > >>

27.06.2017
Algoritmus
21.06.2017
Still Motion
fotografie
29.05.2017
Galerie Caesar + Vitrína Deniska
fotografie
16.05.2017
Bůj tě miluje
21.03.2017
If you find yourself block me
fotografie
24.10.2016
Osvobozené divadlo
fotografie
23.08.2016
Soukromé oázy
fotografie
20.05.2016
Jetelíček u vody
fotografie
24.03.2016
Bulgakova zeď
fotografie
25.01.2016
Slunce nad horizontem
fotografie
03.12.2015

Open Space
fotografie

 

 

Ivana Hrončeková
Still Motion
výstava: 21. 6. - 15. 7. 2017

vernisáž a prezentace
21. 6. 2017
18:00
Denisova 5, Olomouc

kurátor: Alexandr Jančík
www.vitrinadeniska.cz

Instalace ve Vitríně Deniska je jistým vzdorem autorky vůči esenciálním principům pohyblivého obrazu, především však jeho nemožnosti přesáhnout sobě vlastní časoprostorově vymezený rámec. Statické médium fotografie, kterou si pro výstavu vybrala jako ústřední výrazový prostředek, bude naopak v jasně ohraničeném prostoru Denisky demonstrovat rozfázovaný pohyb, multiplikovanou situaci jednoho všedního výjevu.

Slovenská autorka Ivana Hrončeková (*1987), absolventka konceptuálně a kontextově orientovaného ateliéru environment FaVU VUT v Brně, se programově zajímá o literaturu, lingvistiku a jejich propojení se strukturou pohyblivého obrazu. Poučena strukturálním filmem klade své záběry v rytmickém souladu s textem do asociativně komponovaných vizuálních partitur, ať už volených podle určitého lingvistického vzorce či z čistě subjetivního estetického hlediska. Narativní linku zásadním způsobem zprostředkovávají titulky, které podporují obrazové sdělení nebo nastavují nové významy dokumentárně laděných záběrů, zaměřených povětšinou na všední nebo stylizovaná zátiší vesměs banálních scenérií.

Našimi partnery jsou:
PAF, Galerie Caesar, Ministerstvo kultury, Vladimír Vaca, jlbjlt, artmap, Kožené věcičky

 

(c) merry
Algoritmus
výstava: 28. 6. - 29. 7. 2017

vernisáž
27. 6. 2017
17:30
Galerie konText, TIC
Radnická 4, Brno

kurátor: Alexandr Jančík
www.vitrinadeniska.cz

galerie-tic.cz/2017/06/algoritmus
 

*Nametest je horoskopem dneška.* (Josef Mrva)

Mája, Mary, esomary, krvavamera, (c) merry, Mary Meixner – osobnost Marie Meixnerové (* 1986) a její umělecké projevy charakterizují především promyšlené proměny identit, odvaha jít na dřeň i udivující pracovní produktivita. Jako mediální teoretička se věnuje soustavné reflexi netartové estetiky, postinternetu a sociálních sítí v rámci rozsáhlé publikační a editorské činnosti (25fps, Flash Art, Fotograf, Cinepur, A2 ad.). Své aktivity na tomto poli završila realizací průkopnické antologie #mm net art – internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace. Zásadním způsobem ji ovlivnilo působení v pozici kmenové dramaturgyně Přehlídky filmové animace a současného umění PAF v Olomouci, která se jí doslova dostala pod kůži, když si na paži nechala jako performativní umělecký projekt vytetovat logo PAF.

S podobně intenzivním osobním nasazením přistupuje k vlastní tvorbě. Pod uměleckým pseudonymem (c) merry se během posledních pěti let vyprofilovala v čelnou představitelku net artu – takovému škatulkování se však kategoricky brání prostřednictvím neustálých proměn kreativních strategií. Jako umělkyně spojovaná především s prostředím internetu a s glitchovou estetikou začala své performativní fyzické akty v krátkých streamovaných videích čím dál častěji přechylovat do galerijního prostředí.

Leitmotivem multimediální instalace je princip algoritmu, řízené náhody, se kterým souvisí otázky jako dezinformace, manipulace, šalba, nakládání s informacemi a soukromím (vlastním i svých přátel) či ovlivňování. Autorka sama vnímá algoritmus jako přelud, iluzi, závoj, falešný návod k interpretaci reality za postranním účelem, jako cosi mocensky motivovaného, poplatného různým stereotypům a utvrzujícího v zakonzervovaném vnímání reality. Praktickým odrazem tohoto postoje se stávají personifikované, leč automaticky generované horoskopy a účelově vytvářené osobnostní testy, které jsou aktuálně masově distribuovány skrze sociální sítě. Z jejich dikce zhmotňuje (c) merry obraz vlastní budoucnosti.