Stránka 1 z 7  > >>

22.04.2021
24
25.03.2021
Just Another Queen
fotografie
03.12.2020
Přetížení
fotografie
25.09.2020
Dobrý den, 2020
fotografie
29.08.2020
Ztracené město
fotografie
18.06.2020
Abstraktní fotografie 0.2
fotografie
20.01.2020
Krehkosť bytia
fotografie
05.12.2019
I Don't Think I Can Be Anyone Now
fotografie
11.11.2019

think more all over you
fotografie

20.09.2019
to contain (WITHIN)
fotografie
08.08.2019
Corticoid Tactics
fotografie
25.06.2019
Stahlhaken
fotografie
18.04.2019
Pretext
fotografie
14.03.2019
Radical Love
fotografie
 
04.12.2014

Viktor Takáč


Možná už se to stalo
fotografie
Výstava probíhá v rámci 13. Přehlídka animovaného filmu v Olomouci (PAF).
4. 12. - 5. 1. 2014
Vernisáž/: čtvrtek 4. 12., 18:00
Opening: Tuesday December 4, 6 pm
kurátor / curated by – Alexandr Jančík
----------------------------------------------------------------------------
FOR ENGLISH SCROLL DOWN
---------------------------------------------------------------------------

VIKTOR TAKÁČ: MOŽNÁ UŽ SE TO STALO
---------------------------------------------------------------------------
Možná už se to stalo, je instalací, která je částí objektu. Tento objekt byl součástí celku a tento celek byl součástí ještě vyššího celku, který uzavíral rámec. K odcizení původnímu objektu a jeho vyššímu celku došlo aktem vystřižení. Byla vystřižena oblast vzhledem k celku zaujímající zcela minimální význam, která se aktem vystřižení stala podstatnou. Pro zbytek celku a vyššího celku, který uzavíral rámec, se však stala ještě podstatnější. Aktem vystřižení se z rámce stal vyšší celek, z vyššího celku celek a z celku rám.

Na vernisáž bude navazovat performance Viktora Takáče a Petra Krátkého "Kdyby se to právě dělo" a prezentace autora "Určitě se to stane" v rámci 13. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.

---------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 4. 12. | 22:00 | FS | Viktor Takáč & Petr Krátký: Kdyby se to právě dělo | performance | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Propojené umělecké neduo Viktor Takáč a Petr Krátký využívá apropriaci coby uměleckou strategii. Ta umožňuje tvůrcům vědomě si přivlastnit již existující objekt či dílo toho druhého. Co se stane, když se oba autoři s různým přístupem k tématu apropriace střetnou „face to face“ na bitevním poli kinosálu?

---------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 4. 12. | 22:30 | FS | Určite se to stane | prezentace – Viktor Takáč | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Viktor Takáč studoval na AVU v ateliéru monumentální tvorby a nových médií. V prezentaci představí svou práci s videoobjekty, tvorbu ve veřejném prostoru a instalace pro galerie. Jeho projekty mají převážně intermediální charakter, často využívají videozáznamy a časosběrný obraz.

Více: http://www.pifpaf.cz/
 


------------------------------------------------------------------
4 Dec 2014 – 5 Jan 2015 | Viktor Takáč: It May Have Happened | exhibition | in cooperation with Přehlídka animovaného filmu Olomouc

VIKTOR TAKÁČ: IT MAY HAVE HAPPENED
---------------------------------------------------------------------------
It May Have Happened is an installation which is part of the object. This object used to be part of the whole and the whole used to be part of a superior whole which closed a framework. In his work the author focuses on video objects, on works in public spaces and on installations for galleries.

The opening will be followed by performance by Viktor Takáč and Petr Krátký called "If It Was Happening Right Now", and presentation by the artist "It Will Certainly Happen as part of the 13th PAF - Festival of Film Animation and Contemporary Art, Olomouc.

---------------------------------------------------------------------------
Thursday 4th of December | 10 pm | FA | Viktor Takáč & Petr Krátký: If It Was Happening Right Now | performance | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
The interconnected artistic non-duo Viktor Takáč and Petr Krátký use appropriation as an artistic strategy. It enables the artists to appropriate already existing objects or the work of others. In his work Petr Krátký intentionally appropriates work from other authors.What happens when both authors with various approaches to appropriation meet face to face on the battle field of a screening hall?

---------------------------------------------------------------------------
Thursday 4th of December | 10:30 pm | FA | Viktor Takáč: It Will Certainly Happen | presentation | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Viktor Takáč (1982) is a student of the Academy of Fine Arts in Prague, Studio of monumental creation and new media. In his work he focuses on video objects, works in public spaces and installations for galleries. His projects are often intermedial and they often use video records, time-lapse images and formal methods of cinematography.

Více: http://www.pifpaf.cz/en/
 Našimi partnery jsou:
Visegrad Fund, Pastiche Filmz, Dan Halamíček a Kožené věcičky, Ineral, jlbjlt, artmap, PAF

 

více info:

<— pozvánka  —> fotografie