Stránka 1 z 6  > >>

06.12.2018
Alonso, chci se s tebou mazlit. To je celý.
24.10.2018
Dětská pojistka
fotografie
21.09.2018
Moment #1: Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude
fotografie
21.08.2018
Outdoor Cinema
fotografie
19.07.2018
The Most Perfect Bird
fotografie
11.06.2018
Gentle reminder
fotografie
19.04.2018
Studie
27.03.2018
Přes čáru
fotografie
22.02.2018

I’M a TOTAL BABE
fotografie

17.01.2018
Hyperloop
fotografie
12.12.2017
Růže je
fotografie
13.11.2017
BOMBIČKA
fotografie
07.11.2017
Střed
fotografie
 
21.06.2017

Ivana Hrončeková


Still Motion
fotografie
 
 
vernisáž a prezentace
21. 6. 2017
18:00
Denisova 5, Olomouc

kurátor: Alexandr Jančík
www.vitrinadeniska.cz

Instalace ve Vitríně Deniska je jistým vzdorem autorky vůči esenciálním principům pohyblivého obrazu, především však jeho nemožnosti přesáhnout sobě vlastní časoprostorově vymezený rámec. Statické médium fotografie, kterou si pro výstavu vybrala jako ústřední výrazový prostředek, bude naopak v jasně ohraničeném prostoru Denisky demonstrovat rozfázovaný pohyb, multiplikovanou situaci jednoho všedního výjevu.

Slovenská autorka Ivana Hrončeková (*1987), absolventka konceptuálně a kontextově orientovaného ateliéru environment FaVU VUT v Brně, se programově zajímá o literaturu, lingvistiku a jejich propojení se strukturou pohyblivého obrazu. Poučena strukturálním filmem klade své záběry v rytmickém souladu s textem do asociativně komponovaných vizuálních partitur, ať už volených podle určitého lingvistického vzorce či z čistě subjetivního estetického hlediska. Narativní linku zásadním způsobem zprostředkovávají titulky, které podporují obrazové sdělení nebo nastavují nové významy dokumentárně laděných záběrů, zaměřených povětšinou na všední nebo stylizovaná zátiší vesměs banálních scenérií.

Našimi partnery jsou:
PAF, Galerie Caesar, Ministerstvo kultury, Vladimír Vaca, jlbjlt, artmap, Kožené věcičky