Stránka 1 z 7  > >>

05.11.2021
Začít vidět
Kapitola III: VOYEUR XXI
15.10.2021
Začít vidět
Kapitola II: PALÁC VIDĚNÍ
fotografie
24.09.2021
Začít vidět
Kapitola I: NO UNREAL THING EXISTS
fotografie
15.08.2021
Hospodin uvádí Esraj
fotografie
25.03.2021
Just Another Queen
fotografie
03.12.2020
Přetížení
fotografie
25.09.2020
Dobrý den, 2020
fotografie
29.08.2020
Ztracené město
fotografie
18.06.2020
Abstraktní fotografie 0.2
fotografie
20.01.2020
Krehkosť bytia
fotografie
05.12.2019
I Don't Think I Can Be Anyone Now
fotografie
11.11.2019
think more all over you
fotografie
20.09.2019
to contain (WITHIN)
fotografie
 
25.03.2021

Dominika Dobiášová


Just Another Queen
fotografie

 

25. 3. – 20. 4. 2021
kurátor: Alexandr Jančík
Vitrína Deniska
Denisova 5, Olomouc
www.vitrinadeniska.cz

Byl jeden svět a v tom světě země, kde žil jeden zarostlý Král se svými rádci. Aby mohl pohodlně vládnout, rozhodl se nechat postavit palác. Jako každý král i tento toužil po velikém bohatství. Králi se podařilo vytvořit důmyslný systém, který mu zajistil neustálý příjem. Hromada zlatých mincí se tak pořád zvětšovala. Udržování systému měli na starost poddaní. Každý z těchto človíčků měl přidělený úkol.
    Po letech někteří poddaní začali pociťovat touhu palác proměňovat a zdokonalovat pro všechny stávající i budoucí obyvatele, aby mohli žít všichni ve vzájemném respektu, společně a spokojeně. K žádné změně však nedocházelo. Po vzrůstající nespokojenosti ze strany do ruda zbarveného lidu nezbylo Králi nic jiného, než se důkladně poškrábat na své kulaté lesklé hlavě a uznat, že už je nejspíš na takové vládnutí příliš starý. Ideálním nástupcem byla podle Krále Paní Latex, která byla mezi lidmi velmi oblíbená. Byla krásná, vzdělaná a měla přehled o všem, co se ve světě děje. Díky svým znalostem věděla, jak výhodnou nabídku dostala. Paní Latex se tak role nové královny s nadšením ujala a usedla na ostře vybroušený trůn.
    Díky tomu se mohl Král konečně odebrat do fialové zahrady se zapadajícím sluncem, odkud mohl z dálky dohlížet na to, jak si rozkošná Paní Latex ve vládnutí povede. Když se Paní Hrášková, jedna z poddaných, dozvěděla o zvolení nové královny, s povzdechem se zamyslela, vytáhla si zrcátko, zvýraznila své rty červenou barvou a dál pokračovala v úklidu koňských boxů.

Dominika Dobiášová (*1996) patří mezi čelní představitelky nastupující malířské generace. Zatímco v počáteční fázi své tvorby se věnovala především vizuálně úspornému, realistickému zobrazování námětů z každodenního života, v současnosti se její estetika více přibližuje fantaskním motivům, často čerpajícím ze světa pohádek a komiksových superhrdinek. S patrným vlivem sociálních sítí a popkulturních odkazů se významově snaží zachytit především různorodost společenských rolí a mezilidských vztahů, které metaforicky vtěluje do genderově fluidních bytostí, jejichž prostřednictvím originálně artikuluje závažné problémy dnešního světa, jakými jsou identita, sociální nerovnost či přebujelost kapitalismu. Tato univerzální témata zachycuje s vědomím vlastního společenského statusu privilegované Evropanky i s emocionalitou dychtivé průzkumnice svého bezprostředního okolí. Ač sama sebe vnímá především jako malířku, nebrání se ani médiím videa či performance. Široký rozptyl svých zájmů potvrzuje také neustálým migrováním mezi různými ateliéry, počínajíc tělovým designem na brněnské FaVU, následným studiem kresby na Fakultě umění v Ostravě a dalšími zastávkami na FaVU: v Ateliérech videa a malby. Nyní pokračuje v Ateliéru performance.
www.instagram.com/dominikadobias_/
---------
Našimi partnery jsou:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky

 

 

<— pozvánka  —> fotografie