Stránka 1 z 8  > >>

23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
05.11.2021
Začít vidět
Kapitola III: VOYEUR XXI
fotografie
15.10.2021
Začít vidět
Kapitola II: PALÁC VIDĚNÍ
fotografie
24.09.2021
Začít vidět
Kapitola I: NO UNREAL THING EXISTS
fotografie
15.08.2021
Hospodin uvádí Esraj
fotografie
 
 
Where the Sea Swallowed a Woman // Miroslava Večeřová
kurátorka: Anežka Kořínková
 
VERNISÁŽE:
18:30 Vitrína Deniska
19:00 Basement Project
 
Trvání výstavy
Vitrína Deniska – 23. 5. – 20. 7. 2023
Basement Project – 23. 5. – 20. 6. 2023
 
Aktuální výstavní projekt umělkyně Miroslavy Večeřové prezentuje autorčinu nejnovější tvorbu zahrnující objekty, velkoformátové kresby a video performance inspirované prostředím útesového pobřeží jižní Anglie, kde autorka pravidelně tráví svůj čas. Zkušenost s tamním ekosystém ji přivedla k úvahám nad vzájemnou koexistencí mezi živými a neživými organismy nacházejícími se v jejím bezprostředním okolí jako i k materiálům (především minerálům), které často využívá jako základní surovinu pro svou novou tvorbu.
 
Miroslava Večeřová (1985) absolvovala studium fotografie na Camberwell College of Arts v Londýně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Alexandry Vajd a Hynka Alta. Ve své tvorbě se však neomezuje pouze na fotografii jako svůj výrazový prostředek, naopak pracuje intermediálně. Prostřednictvím jazyka složeného z obrazů, objektů a performance zkoumá vzájemné vazby a spojitosti mezi existencí lidského a nelidského, včetně zvířat, rostlin, minerálů či dosud neznámých entit. V současné době žije a pracuje v Anglii.
--------------------
Uskutečněno za podpory Olomouckého kraje, města Olomouc, PdF UP a Ministerstva kultury

Martin Horák: Monday Morning

vernisáž: 15. 3. 2022, 17:30
výstava: 16. 3. – 20. 4. 2023
kurátor: Alexandr Jančík

Olomouckého rodáka Martina Horáka lze charakterizovat mnoha způsoby – jako nekompromisního glosátora uměleckého provozu, obdivovatele klasické bílé krychle, věčného náhradníka zářivějších hvězd, střídmého konceptualistu, ironicky konfrontujícího svou identitu se světem velkého umění, do nějž vstoupil již před více než dvaceti lety jako třicátník autodidakt, se zkušeností studia kunsthistorie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Ač se Martin Horák staví do pozice spíše neúspěšného regionálního umělce, vlastní domácí umělecký provoz, jemuž mj. sám Horák věnuje část vlastní tvorby, ho zaregistroval vlastně okamžitě, díky čemuž realizoval samostatné výstavy se slovutnými kurátory ve slovutných institucích nejméně od počátku milénia. Namátkou kultovní, ve své sebereferenčnosti emblematické instalace v Galerii Jelení Olomoucký výtvarník v roce 2005, Píši ti v bolesti, A.M.180 v 2008, If I were someone else, I would live somehow else ve Futuře v roce 2012 (vše Praha), a nejrozsáhlejší realizaci výstavy Spin-off v Pražákově paláci v roce 2016 v Brně. Jeho chirurgicky přesné a technicky dotažené nápady balancují na hraně sterility, patologie, smutku a možná i drobných záchvěvů naděje.
 
Našimi partnery jsou:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
Markéta Samcová: Na hladině mlhy

Vitrína Deniska, Denisova 5, Olomouc
21. 2. – 10. 3. 2023
vernisáž 21. 2. 2023 18:30

Basement Gallery, UC UP, Univerzitní 225/3, Olomouc
21. 2. – 31. 3. 2023
vernisáž 21. 2. 2023 19:00
 
Výstava Na hladině mlhy umělkyně Markéty Samcové čerpá z autorčiny fascinace svým bezprostředním okolím. Posledních několik let se jí inspirací stává krajina v blízkosti domova, kterou poznává prostřednictvím opakovaných procházek. Již známé cesty mění za nové, stává se pozorovatelkou a průzkumnicí. Zasněženou krajinu pomalu střídá jarní obleva. Mlhu držící se u země nesměle protínají sluneční paprsky …
 
 
Markéta Samcová (*1989) vystudovala ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvorba vychází z dlouhodobého zájmu o vytváření site-specific a procesuálních instalací cílících na představivost i zkušenost s vnímáním vizuálně pestrého světa.
 
Kurátorka Anežka Kořínková je absolventkou Teorie a dějin umění na UMPRUM v Praze, věnuje se současnému umění a působila v Pragovka Gallery, je správkyní sbírky Muzea umění a designu v Benešově. Mimo to natáčí rozhovory s umělci, kurátory pro UMA Audioguide.
 
Výstava vznikla za podpory a spolupráce:
Univerzita Palackého Olomouc, PAF, Město Olomouc, Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury
 
 
 
In This Moment of History
Jozef Mrva ml.

3. 12. 2022 16:00 vernisáž
Vitrína Deniska

Kurátorka - Nela Klajbanová

Jozef Mrva se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá cykličností nedávné historie a přítomnosti. Ve své instalaci In This Moment of History komentuje současný stav světa – skrze koláže reálných fotek z nedávných či probíhajících konfliktů a válek s kombinovanou technikou malby a dalších materiálů vytváří objekt, který může být jakousi juxtapozicí dnešní každodenní reality.

Jozef Mrva ml.
Jozef Mrva ml. je umělec, pedagog a grafik. Absolvoval doktorandské studium na FaVU VUT a věnuje se převážně digitálním médiím – 3D animaci, video montáži a digitálním tiskům. Ve své práci se zaměřuje na způsoby vidění světa jakožto globálně zauzlované entity a jako průsečíku geopolitických a materiálních sil. Jeho práce byly vystaveny na Varšavském bienále, Bratislavské A Promise of Kneropy, v Pražské Meetfactory a galerii Kvalitář. Je vítězem soutěžní sekce Jiné vize 2021 na PAFu v Olomouci.


 
 
Nikola Logosová: Znamení
1. 10. – 1. 11. 2022
 

 
 
 
Vanya Venmer: I Remember The Time
1. 9.– 25. 9. 2022

 
 
 
 
Alex Vido: Corpus
29. 7. – 20. 8. 2022
 
 
 
 
David Střeleček: Horizont věží
26. 3. –⁠ 31. 4. 2022
 
 
 
Apocalyptic Screensavers
19. 12. 2021 – 31. 1. 2022
 
 
 
Kapitola III: Alena Kolesnikova: Voyeur XXI
6. 11. – 27. 11. 2021
 
 
 

Kapitola II: Lea Petříková: PALÁC VIDĚNÍ
16. 10. – 3. 11. 2021
 
 
 
KAPITOLA I: Rhonda Holberton (US): NO UNREAL THING EXISTS
25. 9. – 13. 10. 2021
 
 
 
 
Televize Estrada: Hospodin uvádí Esraj
16. 8. – 15. 9. 2021