<< <  Stránka 2 z 8  > >>

29.08.2020
Ztracené město
fotografie
18.06.2020
Abstraktní fotografie 0.2
fotografie
20.01.2020
Krehkosť bytia
fotografie
05.12.2019
I Don't Think I Can Be Anyone Now
fotografie
11.11.2019
think more all over you
fotografie
20.09.2019
to contain (WITHIN)
fotografie
08.08.2019
Corticoid Tactics
fotografie
25.06.2019
Stahlhaken
fotografie
18.04.2019
Pretext
fotografie
14.03.2019
Radical Love
fotografie
05.02.2019
Geoethics: #10 A New Underground
fotografie
06.12.2018
Alonso, chci se s tebou mazlit. To je celý.
fotografie
24.10.2018
Dětská pojistka
fotografie
21.09.2018
Moment #1: Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude
fotografie
 
 
In This Moment of History
Jozef Mrva ml.

3. 12. 2022 16:00 vernisáž
Vitrína Deniska

Kurátorka - Nela Klajbanová

Jozef Mrva se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá cykličností nedávné historie a přítomnosti. Ve své instalaci In This Moment of History komentuje současný stav světa – skrze koláže reálných fotek z nedávných či probíhajících konfliktů a válek s kombinovanou technikou malby a dalších materiálů vytváří objekt, který může být jakousi juxtapozicí dnešní každodenní reality.

Jozef Mrva ml.
Jozef Mrva ml. je umělec, pedagog a grafik. Absolvoval doktorandské studium na FaVU VUT a věnuje se převážně digitálním médiím – 3D animaci, video montáži a digitálním tiskům. Ve své práci se zaměřuje na způsoby vidění světa jakožto globálně zauzlované entity a jako průsečíku geopolitických a materiálních sil. Jeho práce byly vystaveny na Varšavském bienále, Bratislavské A Promise of Kneropy, v Pražské Meetfactory a galerii Kvalitář. Je vítězem soutěžní sekce Jiné vize 2021 na PAFu v Olomouci.


 
 
Nikola Logosová: Znamení
výstava 1. 10. – 1. 11. 2022
vernisáž: 18:30, 30. 9. 2022
Nikola Logosová vystudovala pražskou UMPRUM a nyní se věnuje hlavně ilustrování knih. Vytváří své vlastní publikace, spolupracuje s nakladatelstvími, přispívá do novin a časopisů, kreslí plakáty a obaly kazet. Byla zvolena ilustrátorkou roku 2019 ve výročních cenách Czech Grand Design. V letošním roce se účastní rezidenčního pobytu v Olomouci, kde se bude věnovat ilustraci místních domovních znamení a pověstí, které je provází. Z tvůrčího rezidenčního pobytu vznikne malá autorská knížka a výstava ve Vitríně Deniska.
Vernisáž proběhne v rámci programu knižního veletrhu LITR, který se koná 30. 9. – 1. 10. září v Olomouci.
www.litrolomouc.cz
---------
Našimi partnery jsou:
LITR, PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky See less
 
 
Vanya Venmer: I Remember The Time
Kurátoři: Eulalie Polne a Jiří Procházka
Vernisáž a prezentace: 31. 8., 18:00
Výstava: 1. 9.– 25. 9. 2022
Vitrína Deniska, Olomouc
 
Výstavní projekt “I Remember The Time” umělce Vanyi Venmera působí jako určitý archiv či soubor předmětů, v nichž umělec pokračuje ve svém vlastním zkoumání času, každodenní archeologie a tématu paměti, její nestability a závislosti na vnějších i vnitřních okolnostech. Jednotlivá díla svoji estetikou i samotnou koncepcí nutí diváka k jakémusi hledání vlastního narativu, evokují různé vrstvy nostalgických vzpomínek. Aura předmětů v sobě nese ale jakousi hrůzu, něco strašného co pro nás jakožto diváky bylo dříve zastoupeno především ve formách filmu a vizuální kultury. Dnes tyto hrůzy a strach pronikají stejnými kanály, nechávající nás tak v podivné neuchopitelné situaci. Pátráme v paměti, snažíme se chytnout a vzpomenout. Blouzníme s pocitem střízlivosti ve snovém světě naší vlastní paměti.
 
Vanya Venmer je umělec, člen a spoluzakladatel umělecké/kurátorské skupiny Plague. Současně je on i zmíněná umělecká skupina aktivní ve vlastním výstavním prostoru, galerie současného umění, Plague Space, kterou s ostatními členy skupiny provozuje i financuje z vlastních zdrojů. Nezávislost galerie, nevyužívající státních fondů, však neovlivňuje její program bohatý na zástupce zahraničních scén, vystavujících v tomto prostoru, spojujícího umělce na základě vizuálního kódu obsaženého v daném díle stejně jako specifického přístupu a formální práce s instalací jakožto médiem.
Ve své umělecké praxi Venmer často pracuje s běžně dostupnými materiály, které následně kombinuje, komponuje a přetváří ve výsledná díla zkoumající hranici mezi tzv. vysokým uměním, tradičními formami a technikami, médii samotnými…

“I remember the time“

Práce s fotografií jakožto médiem je pro Venmerovu tvorbu typická a poměrně častá, autor ve své umělecké praxi často využívá toto médium jako autentickou výpověď, která se paradoxně ne vždy týká autorova diváckého zážitku ale mnohem více jako moment záznamu obrazu a informace v konkrétní chvíli, se kterým následně autor pracuje více jako s archeologickým nálezem než-li s vizuálním dílem, se snahou ohromit svého diváka. Estetika samotného díla obsahuje prvky a nánosy popkulturní masové společnosti, ulpívající ve všech vrstvách našich životů. Toto vizuální prostředí proniká i do výsledné formy díla, kde ve formě objektu napodobujícího polaroidovou fotografii autor pracuje s momenty sentimentality, útržků paměti a následné archeologie těchto specifických časových záznamů.
Formát vitríny simuluje samotnou esenci fotografie, “dívání se” , v obdélníkovém formátu vymezující viditelný obraz tak jako diváci nacházíme jednotlivé struktury paměti, jak autorovi tak naší vlastní. Vertikalita obrazu vitríny zároveň odpovídá naší vlastní vizuální zkušenosti a s ní spojené paměti, a to především z užívání mobilních telefonů, jejichž displeji zpracováváme většinu vizuálního materiálu.
----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
 
 
 
Alex Vido: Corpus
Vitrína Deniska | Denisova 5
vernisáž: 28. 7. 2022
výstava: 29. 7. – 20. 8. 2022
Grafiky Corpus uTeri a Ritual patří k většímu souboru grafik pod souhrnným názvem Anatomie mýtu. Tematizují cyklus života a smrti. Reflektují různé ideologie a náboženské přístupy napříč historií. Soubor maleb, grafik a kreseb má dvě obsahové roviny, skutečnou a fiktivní. První vychází z deníkových záznamů, skic a pokusů o rituál v domácích, karanténních podmínkách. Plynule pokračuje do imaginativního času a prostoru vytvořeného mytologickými postavami a příběhy různých kultur. Osobní výpověď se mísí s mýtem a tvoří tak celek vypovídající o hledání boha, krásy a paralely k dnešním dním. Tyto práce jsou samotným produktem rituálu. Každá figura či předmět mají svůj význam, vykonávají akt prosby, úcty, vděčnosti. Mohli bychom říct, že jde o doslovný přepis modlitby, která nikdy neměla slova.

Výstava je součástí 7. ročníku XY 2022 – procházka výstavami, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.
Informace o dalších zastávkách procházky XY 2022 najdete na:
www.xyolomouc.com
www.vitrinadeniska.cz

Našimi partnery jsou:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
 
 
 
 
David Střeleček: Horizont věží
26. 3. –⁠ 31. 4. 2022
 
 
 
Apocalyptic Screensavers
19. 12. 2021 – 31. 1. 2022
 
 
 
Kapitola III: Alena Kolesnikova: Voyeur XXI
6. 11. – 27. 11. 2021
 
 
 

Kapitola II: Lea Petříková: PALÁC VIDĚNÍ
16. 10. – 3. 11. 2021
 
 
 
KAPITOLA I: Rhonda Holberton (US): NO UNREAL THING EXISTS
25. 9. – 13. 10. 2021
 
 
 
 
Televize Estrada: Hospodin uvádí Esraj
16. 8. – 15. 9. 2021