<< <  Stránka 2 z 8  > >>

15.08.2021
Hospodin uvádí Esraj
fotografie
25.03.2021
Just Another Queen
fotografie
03.12.2020
Přetížení
fotografie
25.09.2020
Dobrý den, 2020
fotografie
29.08.2020
Ztracené město
fotografie
18.06.2020
Abstraktní fotografie 0.2
fotografie
20.01.2020
Krehkosť bytia
fotografie
05.12.2019
I Don't Think I Can Be Anyone Now
fotografie
11.11.2019
think more all over you
fotografie
20.09.2019
to contain (WITHIN)
fotografie
08.08.2019
Corticoid Tactics
fotografie
25.06.2019
Stahlhaken
fotografie
18.04.2019
Pretext
fotografie
 
 
David Střeleček: Horizont věží
vernisáž 26. 3. 2022, 18:30
výstava 26. 3. –⁠ 31. 4. 2022
Otevírací doba: nonstop
kurátorka: Nela Klajbanová

Krajinou prorůstá síť anorganických a biotických tkání. Postavy leží v kompotu z bobulí a prostor naplňuje hypnotické chvění. Horizont zdobí trny věží, které sosají nektar z vyzrálých plodů...pohled do pulzující krajiny skrze uzly karbonových trubic.

David Střeleček (1994) je umělec a designér, absolvoval Ateliér sochařství na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě se věnuje především objektům a instalacím. Jeho nejčastěji artikulovaná témata jsou navracení člověka k přírodě, příroda jako koncept, hranice mezi kulturním/přírodním a živým/neživým. Zkoumání těchto témat je součástí tvůrčího procesu, ve kterém se snaží o nahlédnutí do sítě lidsko-nelidských vztahů. Tento přístup záměrně zrcadlí i ve své hudební produkci, kterou vydává pod jménem Eva01. Je jedním z členů kolektivu BCAA system.

Výstava je součástí programu festivalu PAF Spring Olomouc 2022
----------------------------------------
A network of inorganic and biotic tissues grows through the landscape. Figures lie in a berry compote and the space is filled with hypnotic vibrations. The horizon is decorated with thorns of towers sucking nectar from ripe fruits… presenting a view into the vibrant landscape through the knots of carbon tubes. Curated by Nela Klajbanová.

David Střeleček (1994) is an artist and designer. He, who graduated from the Studio of Sculpture at UMPRUM in Prague. His work focuses mainly on objects and installations. The most pronounced themes include the return of man to nature, nature as a concept, the boundaries between cultural/natural and animate/inanimate. Exploration of these topics forms a part of a creative process in which he seeks to gain insight into the network of human-inhuman relations. He deliberately reflects this approach in his music production, published under the name Eva01. He is a member of the BCAA system collective.

The exhibition is part of the PAF Spring Olomouc 2022 festival program.
----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
<— pozvánka  —> pozvánka