<< <  Stránka 5 z 6  > >>

18.06.2013
5 200 m/s
fotografie
15.05.2013
Animované gesto a sucho v ústech
fotografie
25.04.2013
Naše těla chrání moře (prequel)
fotografie
26.03.2013
Žena za výlohou
fotografie
13.11.2012
Kikuči Keigetsu
fotografie
16.10.2012
Armagedon byl včera, dnes máme problém
fotografie
16.09.2012
Věnováno výtvarníkovi: brýle a koláč
fotografie
22.08.2012
Věc: DM
fotografie
04.07.2012
Zdechlá kvetina
fotografie
16.05.2012
Ve středu je ctnost
fotografie
24.04.2012
Rugårdsvej 66, 5000 Odense
fotografie
27.03.2012
Montážní plán na štorc / Ultimum Refugium
fotografie
 

Výstava probíhá v rámci 13. Přehlídka animovaného filmu v Olomouci (PAF).
4. 12. - 5. 1. 2014
Vernisáž/: čtvrtek 4. 12., 18:00
Opening: Tuesday December 4, 6 pm
kurátor / curated by – Alexandr Jančík
----------------------------------------------------------------------------
FOR ENGLISH SCROLL DOWN
---------------------------------------------------------------------------

VIKTOR TAKÁČ: MOŽNÁ UŽ SE TO STALO
---------------------------------------------------------------------------
Možná už se to stalo, je instalací, která je částí objektu. Tento objekt byl součástí celku a tento celek byl součástí ještě vyššího celku, který uzavíral rámec. K odcizení původnímu objektu a jeho vyššímu celku došlo aktem vystřižení. Byla vystřižena oblast vzhledem k celku zaujímající zcela minimální význam, která se aktem vystřižení stala podstatnou. Pro zbytek celku a vyššího celku, který uzavíral rámec, se však stala ještě podstatnější. Aktem vystřižení se z rámce stal vyšší celek, z vyššího celku celek a z celku rám.

Na vernisáž bude navazovat performance Viktora Takáče a Petra Krátkého "Kdyby se to právě dělo" a prezentace autora "Určitě se to stane" v rámci 13. Přehlídky animovaného filmu v Olomouci.

---------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 4. 12. | 22:00 | FS | Viktor Takáč & Petr Krátký: Kdyby se to právě dělo | performance | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Propojené umělecké neduo Viktor Takáč a Petr Krátký využívá apropriaci coby uměleckou strategii. Ta umožňuje tvůrcům vědomě si přivlastnit již existující objekt či dílo toho druhého. Co se stane, když se oba autoři s různým přístupem k tématu apropriace střetnou „face to face“ na bitevním poli kinosálu?

---------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek 4. 12. | 22:30 | FS | Určite se to stane | prezentace – Viktor Takáč | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Viktor Takáč studoval na AVU v ateliéru monumentální tvorby a nových médií. V prezentaci představí svou práci s videoobjekty, tvorbu ve veřejném prostoru a instalace pro galerie. Jeho projekty mají převážně intermediální charakter, často využívají videozáznamy a časosběrný obraz.

Více: http://www.pifpaf.cz/

 ------------------------------------------------------------------
4 Dec 2014 – 5 Jan 2015 | Viktor Takáč: It May Have Happened | exhibition | in cooperation with Přehlídka animovaného filmu Olomouc

VIKTOR TAKÁČ: IT MAY HAVE HAPPENED
---------------------------------------------------------------------------
It May Have Happened is an installation which is part of the object. This object used to be part of the whole and the whole used to be part of a superior whole which closed a framework. In his work the author focuses on video objects, on works in public spaces and on installations for galleries.

The opening will be followed by performance by Viktor Takáč and Petr Krátký called "If It Was Happening Right Now", and presentation by the artist "It Will Certainly Happen as part of the 13th PAF - Festival of Film Animation and Contemporary Art, Olomouc.

---------------------------------------------------------------------------
Thursday 4th of December | 10 pm | FA | Viktor Takáč & Petr Krátký: If It Was Happening Right Now | performance | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
The interconnected artistic non-duo Viktor Takáč and Petr Krátký use appropriation as an artistic strategy. It enables the artists to appropriate already existing objects or the work of others. In his work Petr Krátký intentionally appropriates work from other authors.What happens when both authors with various approaches to appropriation meet face to face on the battle field of a screening hall?

---------------------------------------------------------------------------
Thursday 4th of December | 10:30 pm | FA | Viktor Takáč: It Will Certainly Happen | presentation | PAF Art
---------------------------------------------------------------------------
Viktor Takáč (1982) is a student of the Academy of Fine Arts in Prague, Studio of monumental creation and new media. In his work he focuses on video objects, works in public spaces and installations for galleries. His projects are often intermedial and they often use video records, time-lapse images and formal methods of cinematography.

Více: http://www.pifpaf.cz/en/

 
<— fotografie  —> pozvánka