<< <  Stránka 8 z 8

07.12.2011
přehlídka videoartu
fotografie
23.11.2011
Art's Not Dead
fotografie
07.11.2011
Rychlost radost
fotografie
 
 
In This Moment of History
Jozef Mrva ml.

3. 12. 2022 16:00 vernisáž
Vitrína Deniska

Kurátorka - Nela Klajbanová

Jozef Mrva se ve své tvorbě dlouhodobě zabývá cykličností nedávné historie a přítomnosti. Ve své instalaci In This Moment of History komentuje současný stav světa – skrze koláže reálných fotek z nedávných či probíhajících konfliktů a válek s kombinovanou technikou malby a dalších materiálů vytváří objekt, který může být jakousi juxtapozicí dnešní každodenní reality.

Jozef Mrva ml.
Jozef Mrva ml. je umělec, pedagog a grafik. Absolvoval doktorandské studium na FaVU VUT a věnuje se převážně digitálním médiím – 3D animaci, video montáži a digitálním tiskům. Ve své práci se zaměřuje na způsoby vidění světa jakožto globálně zauzlované entity a jako průsečíku geopolitických a materiálních sil. Jeho práce byly vystaveny na Varšavském bienále, Bratislavské A Promise of Kneropy, v Pražské Meetfactory a galerii Kvalitář. Je vítězem soutěžní sekce Jiné vize 2021 na PAFu v Olomouci.


 
 
Nikola Logosová: Znamení
výstava 1. 10. – 1. 11. 2022
vernisáž: 18:30, 30. 9. 2022
Nikola Logosová vystudovala pražskou UMPRUM a nyní se věnuje hlavně ilustrování knih. Vytváří své vlastní publikace, spolupracuje s nakladatelstvími, přispívá do novin a časopisů, kreslí plakáty a obaly kazet. Byla zvolena ilustrátorkou roku 2019 ve výročních cenách Czech Grand Design. V letošním roce se účastní rezidenčního pobytu v Olomouci, kde se bude věnovat ilustraci místních domovních znamení a pověstí, které je provází. Z tvůrčího rezidenčního pobytu vznikne malá autorská knížka a výstava ve Vitríně Deniska.
Vernisáž proběhne v rámci programu knižního veletrhu LITR, který se koná 30. 9. – 1. 10. září v Olomouci.
www.litrolomouc.cz
---------
Našimi partnery jsou:
LITR, PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky See less
 
 
Vanya Venmer: I Remember The Time
Kurátoři: Eulalie Polne a Jiří Procházka
Vernisáž a prezentace: 31. 8., 18:00
Výstava: 1. 9.– 25. 9. 2022
Vitrína Deniska, Olomouc
 
Výstavní projekt “I Remember The Time” umělce Vanyi Venmera působí jako určitý archiv či soubor předmětů, v nichž umělec pokračuje ve svém vlastním zkoumání času, každodenní archeologie a tématu paměti, její nestability a závislosti na vnějších i vnitřních okolnostech. Jednotlivá díla svoji estetikou i samotnou koncepcí nutí diváka k jakémusi hledání vlastního narativu, evokují různé vrstvy nostalgických vzpomínek. Aura předmětů v sobě nese ale jakousi hrůzu, něco strašného co pro nás jakožto diváky bylo dříve zastoupeno především ve formách filmu a vizuální kultury. Dnes tyto hrůzy a strach pronikají stejnými kanály, nechávající nás tak v podivné neuchopitelné situaci. Pátráme v paměti, snažíme se chytnout a vzpomenout. Blouzníme s pocitem střízlivosti ve snovém světě naší vlastní paměti.
 
Vanya Venmer je umělec, člen a spoluzakladatel umělecké/kurátorské skupiny Plague. Současně je on i zmíněná umělecká skupina aktivní ve vlastním výstavním prostoru, galerie současného umění, Plague Space, kterou s ostatními členy skupiny provozuje i financuje z vlastních zdrojů. Nezávislost galerie, nevyužívající státních fondů, však neovlivňuje její program bohatý na zástupce zahraničních scén, vystavujících v tomto prostoru, spojujícího umělce na základě vizuálního kódu obsaženého v daném díle stejně jako specifického přístupu a formální práce s instalací jakožto médiem.
Ve své umělecké praxi Venmer často pracuje s běžně dostupnými materiály, které následně kombinuje, komponuje a přetváří ve výsledná díla zkoumající hranici mezi tzv. vysokým uměním, tradičními formami a technikami, médii samotnými…

“I remember the time“

Práce s fotografií jakožto médiem je pro Venmerovu tvorbu typická a poměrně častá, autor ve své umělecké praxi často využívá toto médium jako autentickou výpověď, která se paradoxně ne vždy týká autorova diváckého zážitku ale mnohem více jako moment záznamu obrazu a informace v konkrétní chvíli, se kterým následně autor pracuje více jako s archeologickým nálezem než-li s vizuálním dílem, se snahou ohromit svého diváka. Estetika samotného díla obsahuje prvky a nánosy popkulturní masové společnosti, ulpívající ve všech vrstvách našich životů. Toto vizuální prostředí proniká i do výsledné formy díla, kde ve formě objektu napodobujícího polaroidovou fotografii autor pracuje s momenty sentimentality, útržků paměti a následné archeologie těchto specifických časových záznamů.
Formát vitríny simuluje samotnou esenci fotografie, “dívání se” , v obdélníkovém formátu vymezující viditelný obraz tak jako diváci nacházíme jednotlivé struktury paměti, jak autorovi tak naší vlastní. Vertikalita obrazu vitríny zároveň odpovídá naší vlastní vizuální zkušenosti a s ní spojené paměti, a to především z užívání mobilních telefonů, jejichž displeji zpracováváme většinu vizuálního materiálu.
----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
 
 
 
Alex Vido: Corpus
Vitrína Deniska | Denisova 5
vernisáž: 28. 7. 2022
výstava: 29. 7. – 20. 8. 2022
Grafiky Corpus uTeri a Ritual patří k většímu souboru grafik pod souhrnným názvem Anatomie mýtu. Tematizují cyklus života a smrti. Reflektují různé ideologie a náboženské přístupy napříč historií. Soubor maleb, grafik a kreseb má dvě obsahové roviny, skutečnou a fiktivní. První vychází z deníkových záznamů, skic a pokusů o rituál v domácích, karanténních podmínkách. Plynule pokračuje do imaginativního času a prostoru vytvořeného mytologickými postavami a příběhy různých kultur. Osobní výpověď se mísí s mýtem a tvoří tak celek vypovídající o hledání boha, krásy a paralely k dnešním dním. Tyto práce jsou samotným produktem rituálu. Každá figura či předmět mají svůj význam, vykonávají akt prosby, úcty, vděčnosti. Mohli bychom říct, že jde o doslovný přepis modlitby, která nikdy neměla slova.

Výstava je součástí 7. ročníku XY 2022 – procházka výstavami, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.
Informace o dalších zastávkách procházky XY 2022 najdete na:
www.xyolomouc.com
www.vitrinadeniska.cz

Našimi partnery jsou:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
 
 
 
 
David Střeleček: Horizont věží
26. 3. –⁠ 31. 4. 2022
 
 
 
Apocalyptic Screensavers
19. 12. 2021 – 31. 1. 2022
 
 
 
Kapitola III: Alena Kolesnikova: Voyeur XXI
6. 11. – 27. 11. 2021
 
 
 

Kapitola II: Lea Petříková: PALÁC VIDĚNÍ
16. 10. – 3. 11. 2021
 
 
 
KAPITOLA I: Rhonda Holberton (US): NO UNREAL THING EXISTS
25. 9. – 13. 10. 2021
 
 
 
 
Televize Estrada: Hospodin uvádí Esraj
16. 8. – 15. 9. 2021