Stránka 1 z 8  > >>

26.06.2024
Talking with the Taxman about Poetry
17.05.2024
Nourished
08.02.2024
Prototypekla! (prequel)
fotografie
07.12.2023
Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie
22.09.2023
Kudy chodí makak?
fotografie
27.07.2023
Distant Relatives (LCB Corp)
fotografie
23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
fotografie
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
 
26.03.2022

David Střeleček


Horizont věží
fotografie
 
 

vernisáž 26. 3. 2022, 18:30
výstava 26. 3. –⁠ 31. 4. 2022
Otevírací doba: nonstop
kurátorka: Nela Klajbanová

Krajinou prorůstá síť anorganických a biotických tkání. Postavy leží v kompotu z bobulí a prostor naplňuje hypnotické chvění. Horizont zdobí trny věží, které sosají nektar z vyzrálých plodů...pohled do pulzující krajiny skrze uzly karbonových trubic.

David Střeleček (1994) je umělec a designér, absolvoval Ateliér sochařství na pražské UMPRUM. Ve své tvorbě se věnuje především objektům a instalacím. Jeho nejčastěji artikulovaná témata jsou navracení člověka k přírodě, příroda jako koncept, hranice mezi kulturním/přírodním a živým/neživým. Zkoumání těchto témat je součástí tvůrčího procesu, ve kterém se snaží o nahlédnutí do sítě lidsko-nelidských vztahů. Tento přístup záměrně zrcadlí i ve své hudební produkci, kterou vydává pod jménem Eva01. Je jedním z členů kolektivu BCAA system.

Výstava je součástí programu festivalu PAF Spring Olomouc 2022
----------------------------------------
A network of inorganic and biotic tissues grows through the landscape. Figures lie in a berry compote and the space is filled with hypnotic vibrations. The horizon is decorated with thorns of towers sucking nectar from ripe fruits… presenting a view into the vibrant landscape through the knots of carbon tubes. Curated by Nela Klajbanová.

David Střeleček (1994) is an artist and designer. He, who graduated from the Studio of Sculpture at UMPRUM in Prague. His work focuses mainly on objects and installations. The most pronounced themes include the return of man to nature, nature as a concept, the boundaries between cultural/natural and animate/inanimate. Exploration of these topics forms a part of a creative process in which he seeks to gain insight into the network of human-inhuman relations. He deliberately reflects this approach in his music production, published under the name Eva01. He is a member of the BCAA system collective.

The exhibition is part of the PAF Spring Olomouc 2022 festival program.
----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky