Stránka 1 z 7  > >>

20.01.2020
Krehkosť bytia
fotografie
05.12.2019
I Don't Think I Can Be Anyone Now
fotografie
11.11.2019

think more all over you
fotografie

20.09.2019
to contain (WITHIN)
fotografie
08.08.2019
Corticoid Tactics
fotografie
25.06.2019
Stahlhaken
fotografie
18.04.2019
Pretext
fotografie
14.03.2019
Radical Love
fotografie
05.02.2019
Geoethics: #10 A New Underground
fotografie
06.12.2018
Alonso, chci se s tebou mazlit. To je celý.
fotografie
24.10.2018
Dětská pojistka
fotografie
21.09.2018
Moment #1: Buď bude zítra pršet, nebo zítra pršet nebude
fotografie
21.08.2018
Outdoor Cinema
fotografie
19.07.2018
The Most Perfect Bird
fotografie
 

VITRÍNA DENISKA

Výstavní prostor Vitrína Deniska se nachází na Denisově ulici v historickém centru Olomouce. Vznikl v návaznosti na činnost Galerie 36, která fungovala v letech 2006 – 2010 na olomouckém výstavišti pod vedením Lenky Vítkové, později ve spolupráci s Blankou Švédovou. Od listopadu 2011 zde v časovém intervalu jednoho měsíce představuje trojice kurátorů – Nina Michlovská, Katarína Gatialová a Alexandr Jančík - současné české a slovenské umění. Výběr mladých tvůrců, studentů vysokých uměleckých škol, ale i umělců etablovaných v českém a slovenském uměleckém provozu závisí od kvalit jejich tvorby, od osobních přátelství a ochoty vybraných umělců vystavovat v tomto specifickém negalerijním prostoru.

V prvním roce ve Vitríně Denisce vystavovali Lenka Vítková, Peter Homola, Anna Balážová a Katarína Hládeková, v roce 2012 Tomáš Moravec, Adéla Korbičková, Ondřej Vavrečka, Michaela Čevelová, Petr Dub, Andrea Kalinová, Petra Herotová, Vladimír Turner, Karolína Mikesková, Petr Krátký, v roce 2013 Zuzana Godálová a Anna Kianičková Godálová, Jiří Havlíček, Adéla Sobotková, Jan Švankmajer, Ján Gašparovič, Tereza Sochorová, Peter Liška, Veronika Slámová & Jan Jaroslav Sterec, umělci vystavující v rámci kolektivní výstavy KONFERENCE a Aleš Čermák, v roce 2014 Kata Mach, Martin Kochan, Karolina Ketmanová & Dan Friedlaender, Floex, Jana Doležalová, Mák Hustoles, Toast Mc Farland, Krisztián Kristóf, Miroslava Večeřová, Viktor Takáč a v roce 2015 Klára Doležálková, Tomáš Hrůza, Dana Balážová, Jakub Kovařík, Jana Kasalová, Kateřina Kynclová, Vojtěch Vaněk, Martu, Michal Cáb, Tomáš Javůrek a Barbora Trnková, Zuzana Kantová, Dominik Podsiadli, David Možný, v roce 2016 Valentýna Janů, Martin Blažíček, Iryna Zakharova, Marius Konvoj, Kateřina Konvalinová, Lenka Žampachová, Martina Holá, Georgy Bagdasarov a Alex Morales, v roce 2017 Laura Trenčanská a Johana Novotná, Richard Loskot, Ivana Hrončeková, Šimon Kadlčák, Barbora Demovičová a Bára Růžičková, Martin Zet, Žaneta Reková.

Výstavy vznikají na míru vitríny o rozměrech 108 x 164 x 34 cm, ve většině případů jako reakce na výstavní prostor samotný a jeho okolí. Vernisáže se konají přímo na frekventované ulici u Vitríny. Jejich návštěvníci se staví do cesty náhodným kolemjdoucím, kteří se tak dostávají do konfrontace se současným uměním. Na vernisáže navazují neformální diskuse a prezentace tvorby vystavujících na různých místech v Olomouci.

Vitrína Deniska také spolupořádá přehlídky videoartu – v prvním roce to byly reprízy pásem videí sestavených z archivu VVP AVU na téma Architektura a urbanismus (2010), Béčko – inspirace pokleslými žánry (2011), Kdo se směje (2012). Vitrína Deniska úzce spolupracuje s Pastiche Filmz a Přehlídkou animovaného filmu PAF.

 

 

NAPSALI O NÁS | MEDIA FEEDBACK

Velikán české kinematografie osobně ve Vitríně Deniska

NeGalerie

Ateliér – Vitrína Deniska

...

 

VITRÍNA DENISKA

The exhibition space ‘Vitrína Deniska’ is situated on Denisova Street, in the very historic heart of Olomouc. It came into being following the activities of Gallery 36, which operated from 2006 to 2010 in Exhibition Grounds Olomouc under the guidance of Lenka Vítková, later in collaboration with Blanka Švédová.

Since November 2011, every month contemporary Czech and Slovak art is being introduced in ‘Vitrína Deniska’ by trio of curators: Nina Michlovská, Katarína Gatialová and Alexandr Jančík. The curatorial selection of young artists, art students, but also artists already established in Czech and Slovak art world, is dependent on the quality of the artist work, on personal friendships, and on the willingness of selected artists to exhibit in this specific, non-gallery space of a showcase.

During the first year of its existence, following artists presented their work in ‘Vitrína Deniska’: Lenka Vítková, Peter Homola, Anna Balážová & Katarína Hládeková, in 2012 Tomáš Moravec, Adéla Korbičková, Ondřej Vavrečka, Michaela Čevelová, Petr Dub, Andrea Kalinová, Krizový Štáb, Petra Herotová, Vladimír Turner, Karolína Mikesková, Petr Krátký. In 2013, the exhibitions of artists Zuzana Godálová & Anna Kianičková Godálová, Jiří Havlíček, Adéla Sobotková, Jan Švankmajer, Ján Gašparovič, Tereza Sochorová, Peter Liška, Veronika Slámová & Jan Jaroslav Sterec, participants in collective exhibition Conference and Aleš Čermák have so far being carried out; in 2014 Kata Mach, Martin Kochan, Karolina Ketmanová & Dan Friedlaender, Floex, Jana Doležalová, Mák Hustoles, Toast Mc Farland, Krisztián Kristóf, Miroslava Večeřová, Viktor Takáč, in 2015 Klára Doležálková, Tomáš Hrůza, Dana Balážová, Jakub Kovařík, Jana Kasalová, Kateřina Kynclová, Vojtěch Vaněk, Martu, Michal Cáb, Tomáš Javůrek a Barbora Trnková, Zuzana Kantová, Dominik Podsiadli, David Možný, in 2016 Valentýna Janů, Martin Blažíček, Iryna Zakharova, Marius Konvoj, Kateřina Konvalinová, Lenka Žampachová, Martina Holá, Georgy Bagdasarov & Alex Morales, in 2017 Laura Trenčanská & Johana Novotná, Richard Loskot, Ivana Hrončeková, Šimon Kadlčák, Barbora Demovičová a Bára Růžičková, Martin Zet, Žaneta Reková.

The installations are specifically made to meet the showcase 108 x 164 x 34 cm measurements; in most cases, they are direct reactions to the exhibition space itself and its surroundings. The openings are taking place right on the busy street where showcase ‘Vitrína Deniska’ is situated. The visitors are getting in the way to casual passers-by, who thus acquire their confrontation with contemporary art. The openings are always followed by informal discussion and presentation of work by the artist exhibited, held at various places throughout Olomouc.

‘Vitrína Deniska’ also co-organize the video art screenings. In 2010 it was reruns of video programmes compiled of video material from VVP AVU (Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts in Prague) archives, concerning the subject of ‘Architecture and Urbanism’. Next year (2011), ‘Béčko’ (B-movie), videos inspired by “inferior” film genres, and in 2012 ‘Kdo se Směje’ (Who Laughs).

‘Vitrína Deniska’ closely cooperates with Pastiche Filmz and with PAF – Festival of Film Animation and modern art.