Stránka 1 z 8  > >>

26.06.2024
Talking with the Taxman about Poetry
17.05.2024
Nourished
08.02.2024
Prototypekla! (prequel)
fotografie
07.12.2023
Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie
22.09.2023
Kudy chodí makak?
fotografie
27.07.2023
Distant Relatives (LCB Corp)
fotografie
23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
fotografie
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
 
31.08.2022

Vanya Venmer


I Remember The Time
fotografie


 

Kurátoři: Eulalie Polne a Jiří Procházka
Vernisáž a prezentace: 31. 8., 18:00
Výstava: 1. 9.– 25. 9. 2022
Vitrína Deniska, Olomouc
 
Výstavní projekt “I Remember The Time” umělce Vanyi Venmera působí jako určitý archiv či soubor předmětů, v nichž umělec pokračuje ve svém vlastním zkoumání času, každodenní archeologie a tématu paměti, její nestability a závislosti na vnějších i vnitřních okolnostech. Jednotlivá díla svoji estetikou i samotnou koncepcí nutí diváka k jakémusi hledání vlastního narativu, evokují různé vrstvy nostalgických vzpomínek. Aura předmětů v sobě nese ale jakousi hrůzu, něco strašného co pro nás jakožto diváky bylo dříve zastoupeno především ve formách filmu a vizuální kultury. Dnes tyto hrůzy a strach pronikají stejnými kanály, nechávající nás tak v podivné neuchopitelné situaci. Pátráme v paměti, snažíme se chytnout a vzpomenout. Blouzníme s pocitem střízlivosti ve snovém světě naší vlastní paměti.
 
Vanya Venmer je umělec, člen a spoluzakladatel umělecké/kurátorské skupiny Plague. Současně je on i zmíněná umělecká skupina aktivní ve vlastním výstavním prostoru, galerie současného umění, Plague Space, kterou s ostatními členy skupiny provozuje i financuje z vlastních zdrojů. Nezávislost galerie, nevyužívající státních fondů, však neovlivňuje její program bohatý na zástupce zahraničních scén, vystavujících v tomto prostoru, spojujícího umělce na základě vizuálního kódu obsaženého v daném díle stejně jako specifického přístupu a formální práce s instalací jakožto médiem.
Ve své umělecké praxi Venmer často pracuje s běžně dostupnými materiály, které následně kombinuje, komponuje a přetváří ve výsledná díla zkoumající hranici mezi tzv. vysokým uměním, tradičními formami a technikami, médii samotnými…

“I remember the time“

Práce s fotografií jakožto médiem je pro Venmerovu tvorbu typická a poměrně častá, autor ve své umělecké praxi často využívá toto médium jako autentickou výpověď, která se paradoxně ne vždy týká autorova diváckého zážitku ale mnohem více jako moment záznamu obrazu a informace v konkrétní chvíli, se kterým následně autor pracuje více jako s archeologickým nálezem než-li s vizuálním dílem, se snahou ohromit svého diváka. Estetika samotného díla obsahuje prvky a nánosy popkulturní masové společnosti, ulpívající ve všech vrstvách našich životů. Toto vizuální prostředí proniká i do výsledné formy díla, kde ve formě objektu napodobujícího polaroidovou fotografii autor pracuje s momenty sentimentality, útržků paměti a následné archeologie těchto specifických časových záznamů.
Formát vitríny simuluje samotnou esenci fotografie, “dívání se” , v obdélníkovém formátu vymezující viditelný obraz tak jako diváci nacházíme jednotlivé struktury paměti, jak autorovi tak naší vlastní. Vertikalita obrazu vitríny zároveň odpovídá naší vlastní vizuální zkušenosti a s ní spojené paměti, a to především z užívání mobilních telefonů, jejichž displeji zpracováváme většinu vizuálního materiálu.

----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky