Stránka 1 z 8  > >>

08.02.2024
Prototypekla! (prequel)
fotografie
07.12.2023
Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie
22.09.2023
Kudy chodí makak?
fotografie
27.07.2023
Distant Relatives (LCB Corp)
fotografie
23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
fotografie
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
05.11.2021
Začít vidět
Kapitola III: VOYEUR XXI
fotografie
15.10.2021
Začít vidět
Kapitola II: PALÁC VIDĚNÍ
fotografie
 
31.08.2022

Vanya Venmer


I Remember The Time
fotografie


 

Kurátoři: Eulalie Polne a Jiří Procházka
Vernisáž a prezentace: 31. 8., 18:00
Výstava: 1. 9.– 25. 9. 2022
Vitrína Deniska, Olomouc
 
Výstavní projekt “I Remember The Time” umělce Vanyi Venmera působí jako určitý archiv či soubor předmětů, v nichž umělec pokračuje ve svém vlastním zkoumání času, každodenní archeologie a tématu paměti, její nestability a závislosti na vnějších i vnitřních okolnostech. Jednotlivá díla svoji estetikou i samotnou koncepcí nutí diváka k jakémusi hledání vlastního narativu, evokují různé vrstvy nostalgických vzpomínek. Aura předmětů v sobě nese ale jakousi hrůzu, něco strašného co pro nás jakožto diváky bylo dříve zastoupeno především ve formách filmu a vizuální kultury. Dnes tyto hrůzy a strach pronikají stejnými kanály, nechávající nás tak v podivné neuchopitelné situaci. Pátráme v paměti, snažíme se chytnout a vzpomenout. Blouzníme s pocitem střízlivosti ve snovém světě naší vlastní paměti.
 
Vanya Venmer je umělec, člen a spoluzakladatel umělecké/kurátorské skupiny Plague. Současně je on i zmíněná umělecká skupina aktivní ve vlastním výstavním prostoru, galerie současného umění, Plague Space, kterou s ostatními členy skupiny provozuje i financuje z vlastních zdrojů. Nezávislost galerie, nevyužívající státních fondů, však neovlivňuje její program bohatý na zástupce zahraničních scén, vystavujících v tomto prostoru, spojujícího umělce na základě vizuálního kódu obsaženého v daném díle stejně jako specifického přístupu a formální práce s instalací jakožto médiem.
Ve své umělecké praxi Venmer často pracuje s běžně dostupnými materiály, které následně kombinuje, komponuje a přetváří ve výsledná díla zkoumající hranici mezi tzv. vysokým uměním, tradičními formami a technikami, médii samotnými…

“I remember the time“

Práce s fotografií jakožto médiem je pro Venmerovu tvorbu typická a poměrně častá, autor ve své umělecké praxi často využívá toto médium jako autentickou výpověď, která se paradoxně ne vždy týká autorova diváckého zážitku ale mnohem více jako moment záznamu obrazu a informace v konkrétní chvíli, se kterým následně autor pracuje více jako s archeologickým nálezem než-li s vizuálním dílem, se snahou ohromit svého diváka. Estetika samotného díla obsahuje prvky a nánosy popkulturní masové společnosti, ulpívající ve všech vrstvách našich životů. Toto vizuální prostředí proniká i do výsledné formy díla, kde ve formě objektu napodobujícího polaroidovou fotografii autor pracuje s momenty sentimentality, útržků paměti a následné archeologie těchto specifických časových záznamů.
Formát vitríny simuluje samotnou esenci fotografie, “dívání se” , v obdélníkovém formátu vymezující viditelný obraz tak jako diváci nacházíme jednotlivé struktury paměti, jak autorovi tak naší vlastní. Vertikalita obrazu vitríny zároveň odpovídá naší vlastní vizuální zkušenosti a s ní spojené paměti, a to především z užívání mobilních telefonů, jejichž displeji zpracováváme většinu vizuálního materiálu.

----------------------------------------
Našimi partnery jsou / partners:
PAF, Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ineral, jlbjlt, Artmap, Kožené věcičky
 
 
<— pozvánka  —> pozvánka