Stránka 1 z 8  > >>

26.06.2024
Talking with the Taxman about Poetry
17.05.2024
Nourished
08.02.2024
Prototypekla! (prequel)
fotografie
07.12.2023
Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie
22.09.2023
Kudy chodí makak?
fotografie
27.07.2023
Distant Relatives (LCB Corp)
fotografie
23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
fotografie
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
 
07.12.2023

Anna Kryvenko


Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie

Anna Kryvenko: Some People May Find This Offensive or Disturbing
Kurátorka / Curated by: Nela Klajbanová
8. 12. 2022 – 31. 1. 2023
vernisáž / opening: 7. 12. 2023, 18:30


Otevírací doba / Opening hours: nonstop
Vitrína Deniska
Denisova 5, 779 00, Olomouc
Mocenské struktury, které shromažďují informace a organizují je na základě preferencí a jednání lidí a skupin, vytváří současná digitální média tak, jak je známe. Prostřednictvím regulativních systémů generují algoritmy stále větší počet obrazů zobrazujících tragédii a smrt, přičemž každá zpráva se nápadně podobá té, kterou uživatel právě viděl, nebo dokonce opakovaně zobrazuje tytéž grafické obrazy násilí. Tato smyčka umlčuje ty, kteří se rozhodnou skrýt znepokojivé zprávy ze svých prohlížečů a účtů na sociálních sítích, a traumatizuje jedince, kteří jsou těmito událostmi přímo zasaženi. Jedním z důležitých nástrojů, jak skrýt traumatizující obrazy a vyhnout se bolestným vzpomínkám, je funkce „označit obsah jako citlivý“. Může nás to ale doopravdy ochránit před obrazy násilí?
------
Power structures that collect data and organise it based on the preferences and behaviour of individuals or groups have created the digital media that we know today. Using regulatory systems, algorithms generate an ever-growing number of images of tragedy and death, every new report being strikingly similar to the previous one, or they even depict the same graphic images of violence. This loop silences people, and they don’t show the unsettling reports on their browsers and social media profiles, and it traumatises those directly affected by the events. One crucial tool for hiding such traumatic images and avoiding hurtful memories is the “mark this content as sensitive” feature. But can it really protect us from seeing images of violence?
– – – –
partneři/partners:
Ministerstvo kultury České republiky, Státní fond kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj

 

<— pozvánka  —> fotografie