Stránka 1 z 8  > >>

26.06.2024
Talking with the Taxman about Poetry
17.05.2024
Nourished
08.02.2024
Prototypekla! (prequel)
fotografie
07.12.2023
Some People May Find This Offensive or Disturbing
fotografie
22.09.2023
Kudy chodí makak?
fotografie
27.07.2023
Distant Relatives (LCB Corp)
fotografie
23.05.2023
Where the Sea Swallowed a Woman
fotografie
15.03.2023
Monday Morning
fotografie
21.02.2023
Na hladině mlhy
fotografie
03.12.2022
In This Moment of History
fotografie
31.08.2022
I Remember The Time
fotografie
28.07.2022
Corpus
fotografie
26.03.2022
Horizont věží
fotografie
 
26.06.2024

XY 2024: Irmina Rusicka & Kasper Lecnim


Talking with the Taxman about Poetry
 
 
 

Vitrína Deniska | Denisova 5
vernisáž: 26. 6. 2024 17:45
výstava: 27. 6. – 10. 9. 2024
Otevřeno: nonstop
Kurátor: Filip Staněk

Prožívání přirozené lidské emoce zármutku podléhá v prosperující éře kapitalismu značným změnám. Jak se vyrovnáváme se ztrátou blízké osoby a jak prožíváme ztrátu při neutuchající touze po zisku a zvyšování výkonu? Sounáležitost jako zkušenost skupiny lidí se oslabuje, potřeba samoty je v těžkých chvílích potlačována, smutek stigmatizován. V návaznosti na předchozí práci Grave for Mum hledá projekt Talking with the Taxman about Poetry možnosti klidného prožitku zarmoucení a snaží se tím naleznout způsob útěku od pozdně kapitalistického přístupu k žalu.
Irmina Rusicka (*1990) svou praxí zabírá širokou škálu uměleckého vyjádření, ve které rozeznatelný vizuál skulptur, fotografií nebo videí využívá pro přenos sdělení. Sdílení názoru kombinuje s protestem a kritikou sociálních skupin a celé společnosti. Politický a existenciální podtext je v její tvorbě značně čitelný. Fascinace lidskými faktory, jako je lidské chování a smýšlení, je v její tvorbě značně provázáno. Pracuje samostatně a také v tandemu s Kasperem Lecnim.
Kasper Lecnim (*1992) využívá rozdílná média pro drobné sociální provokace, akce pro vyzdvižení chybovosti a také reakce na omezenost (lidí), obvykle odehrávající se ve veřejném prostoru. Svými akčními sděleními organizuje a vytváří drobné komentáře, reflektující stav současného světa.
Oba v současné době dokončují doktorské studium na Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art ve Vratislavi.
//
Grief is an undeniably vital human emotion, and in this current time and in this capitalism-driven era it is undergoing many major changes. How do we deal with the loss of a close relative and how do we experience loss while yearning for profit and increasing performance? Togetherness, or the sense of belonging, is weakened by the practices of social groups; and grief is stigmatised and the common need for solitude in a hard time is supressed. As regards their previous work ‘Grave for Mum’, this project ‘Talking with the Taxman about Poetry’ tries to further explore the possibilities of patiently experiencing grief, and it strives to find a way of escaping the current capitalist logic of productivity in a time of mourning.
Irmina Rusicka (born 1990) engages her wide range of artistic expression, in which the discernible visual appearance of her sculptures, photographs and videos is put to use as a conveyance. Rusicka combines this conveyance with protest, critique and objection against social groups and all of society. A legible sub-context of her work is clearly political and existential in some aspects. Irmina’s work is deeply related to human features of behaviour and celebration. She works solo and in tandem with Kasper Lecnim.
Kasper Lecnim (born 1992) uses various media of artistic expression for his minor social provocations, error-appreciating events and reactions to (human) dullness; all of which usually take place in public spaces. He creates and organises these event-based assertions to reflect the state of the present-day world. Irmina and Kasper are currently finishing PhD studies at Eugeniusz Geppert Academy of Fine Art in Wrocław.

Výstava je součástí 9. ročníku XY – výstavy s procházkou / procházka vernisážemi, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.
https://www.facebook.com/events/805688681085128
Informace o dalších zastávkách procházky XY 2024 najdete na:
www.xyolomouc.com
Podpořili/Supporters:
Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond kultury
 
<— pozvánka  —> fotografie